Aangepaste lijst ecocheques sinds 1 september 2021

De lijst van producten en diensten die in aanmerking komen voor betaling met ecocheques is vastgesteld bij CAO van de Nationale Arbeidsraad (NAR).

Aangepaste lijst ecocheques sinds 1 september 2021

De lijst van producten en diensten die in aanmerking komen voor betaling met ecocheques is vastgesteld bij CAO van de Nationale Arbeidsraad (NAR). Deze lijst wordt periodiek aangepast. De laatste aanpassing is gebeurd bij CAO nr. 98/7 van 03.03.2021, die sinds 01.03.2021 van kracht is.

De lijst is opnieuw aangepast bij CAO nr. 98/8 van 13 juli 2021 die algemeen verbindend is verklaard bij KB van 16.09.2021 (BS 04.10.2021). De aanpassingen gelden sinds 01.09.2021 en heben enkel betrekking op de rubrieken energievriendelijke elektro en duurzaam tuinieren.