Aangepaste lijst producten en diensten ecocheques sinds 01.03.2021

De Nationale Arbeidsraad heeft bij CAO nr. 98/7 van 3 maart 2021 de lijst van producten en diensten aangepast die met echocheques kunnen betaald worden.

Aangepaste lijst producten en diensten ecocheques sinds 01.03.2021

De Nationale Arbeidsraad heeft bij CAO nr. 98/7 van 3 maart 2021 de lijst van producten en diensten aangepast die met echocheques kunnen betaald worden. De CAO is algemeen verbindend verklaard bij KB van 28 maart 2021. De aangepaste lijst geldt reeds sinds 1 maart 2021.

Aan de lijst werden bepaalde producten toegevoegd zoals een abonnement op volkstuintjes, cosmetica-, hygiëne- en verzorgings-, onderhoudsproducten met het Ecogarantie-label, en textielproducten met het GOTS-label. Het huren van een partytent kan voortaan ook met ecocheques betaald worden. Sommige producten die specifiek gericht zijn op het onderhoud van de tuin, zoals turf worden dan weer uitdrukkelijk uitgesloten van de producten die met ecocheques kunnen aangekocht worden.