Aangifteformulier vennootschapsbelasting aanslagjaar 2021 beschikbaar

De fiscus heeft op 26 mei 2021 de nieuwe aangifteformulieren voor o.a. de aangiften voor aanslagjaar 2021 in de vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Aangifteformulier vennootschapsbelasting aanslagjaar 2021 beschikbaar

De fiscus heeft op 26 mei 2021 de nieuwe aangifteformulieren voor o.a. de aangiften voor aanslagjaar 2021 in de vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Nadat de fiscus eerder via een bericht op haar website al had laten weten dat Biztax beschikbaar zal zijn vanaf 1 juni 2021, ziet het er nu naar uit dat de aangiften voor aanslagjaar 2021 inderdaad vanaf dan kunnen worden ingediend.

Wie een concreet wil weten wanneer bovenvermelden aangiften voor aanslagjaar 2021 moeten ingediend worden, kan daarvoor het overzichtstabel met alle indieningstermijnen raadplegen op de website van de FOD Financiën.