Buitenlands btw voor eind september 2021 terugvragen

De btw die een Belgische btw-plichtige met recht op btw-aftrek betaalt in een andere EU-lidstaat door bv. aldaar te tanken, kan onder bepaalde voorwaarden gerecupereerd worden.

Buitenlands btw voor eind september 2021 terugvragen

De btw die een Belgische btw-plichtige met recht op btw-aftrek betaalt in een andere EU-lidstaat door bv. aldaar te tanken, kan onder bepaalde voorwaarden gerecupereerd worden. De terugvordering dient niet via de Belgische btw-aangifte, maar via een speciale procedure te verlopen. De terugvordering moet immers gebeuren via een afzonderlijke toepassing op het Intervat, nl. de VAT-refund module. De Belgische Btw-Administratie zorgt er dan voor dat de aanvraag terecht komt bij de Administratie van de betrokken EU-lidsta(a)t(en). Ons kantoor kan uiteraard het nodige doen voor de online aanvraag.

De teruggave moet uiterlijk vóór 30.09.2021 ingediend worden voor de buitenlandse btw die de btw-plichtige in 2020 betaald heeft want anders vervalt het recht op btw-teruggaaf. Het minimumbedrag moet daarbij € 50 bedragen. Werd er in het loop van het jaar reeds een teruggaafverzoek ingediend, dan moet de aanvraag wel betrekking hebben op minstens 3 maanden en moet het terug te vorderen bedrag minstens € 400 bedragen. Voor btw opgelopen in het VK had de aanvraag moet ingediend zijn vóór 31 maart 2021 vermits het VK niet meer tot de EU behoort.