Consumptiecheque belast bij werknemer vanaf € 300

Consumptiecheques zijn fiscaal interessant vermits de werknemer in kwestie er privé geen belastingen op moet betalen.

Consumptiecheque belast bij werknemer vanaf € 300

Consumptiecheques zijn fiscaal interessant vermits de werknemer in kwestie er privé geen belastingen op moet betalen. Ook zijn er geen RSZ-bijdragen op verschuldigd. Daarenboven blijven de kosten van een consumptiecheque voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar.

In circulaire 2020/C/131 van 22 oktober 2020 heeft de Administratie bepaald dat een consumptiecheque ten hoogste een nominale waarde hebben van € 10 mag hebben. Bovendien mag het totale bedrag dat een werkgever toekent niet meer bedragen dan € 300 per werknemer. Zodra dat maximum van € 300 wordt overschreden zullen de consumptiecheques voor hun totaliteit belastbaar zijn bij de werknemer.  Dit is bv. het geval als een werknemer van zijn werkgever 31 cheques ontvangt van € 10.

De grens van € 300 wordt wel per werkgever afzonderlijk beoordeeld. Als een werknemer bijvoorbeeld 30 cheques van € 10 ontvangt van werkgever A en nog eens 30 cheques van € 10 van werkgever, heeft hij/zij voor € 600 aan cheques ontvangen. Dat is echter niet belastbaar vermits de grens van € 300 per werkgever afzonderlijk moet worden beoordeeld.