Corona-update: cassatie aanvaardt aanpassing arbeidsfuncties

In principe mag een werkgever de functie van een werknemer en zijn/haar bijgaande takenpakket niet eenzijdig aanpassen.

Corona-update: cassatie aanvaardt aanpassing arbeidsfuncties

In principe mag een werkgever de functie van een werknemer en zijn/haar bijgaande takenpakket niet eenzijdig aanpassen. Een werkgever mag immers de zgn. essentiële arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig wijzigen op aanzienlijke wijze. Zoniet riskeert de werkgever dat deze wijziging neerkomt op een zogenaamd impliciet ontslag.

In crisistijden aanvaardt het hof van Cassatie echter dat er op dit vlak iets meer mag dan anders. De behoeften van de onderneming kunnen het dan immers noodzakelijk maken dat de werknemers flexibeler zijn (Cass. 11.10.2010). Is de functieaanpassing slechts tijdelijk dan gaat het, volgens 'constante rechtspraak', niet om een aanzienlijke wijziging. Belangrijk is wel om te vermijden dat de functieaanpassing gepaard gaat met een degradatie of een loonsvermindering.