Corona-update: Circulaire belastingvermindering geannuleerde zomerkampen

Wie kosten voor kinderopvang maakt, kan daarvoor een belastingvermindering krijgen in zijn aangifte personenbelasting, zo ook voor vakantiekampen.

Corona-update: Circulaire belastingvermindering geannuleerde zomerkampen

Wie kosten voor kinderopvang maakt, kan daarvoor een belastingvermindering krijgen in zijn aangifte personenbelasting, zo ook voor vakantiekampen. De belastingvermindering is wel onderhevig aan een aantal voorwaarden. Zo moet de opvang effectief hebben plaatsgevonden. Echter, door de geannuleerde zomerkampen kan die opvang dus niet plaats vinden. De minister van Financiën had daarom laten verstaan dat wie het betaalde inschrijvingsgeld niet terug vraagt, alsnog een belastingvermindering kan bekomen, ook al gaat de opvang dus niet door.

Een circulaire van 24 april 2020 volgt het standpunt van de minister en geeft verdere verduidelijking. Zo moet aan de basisvoorwaarden voor de belastingvermindering voldaan zijn, met uitzondering van de effectieve opvang. Ook moeten de ouders het recht hebben om hun uitgaven voor opvang terug te vorderen, maar ze moeten beslissen om dit niet te doen, zelfs niet gedeeltelijk. Die beslissing is definitief en onherroepelijk. De betrokken organisatie moet tenslotte aan de ouders het modelattest uitreiken dat reeds bestaat in het kader van de belastingvermindering. Op dat attest mogen dan, uitzonderlijk, de dagen worden vermeld waarvoor omwille van de annulatie geen effectieve opvang werd verricht.