Corona-update: digitale volmacht voor notoriële akten

Door de coronacrisis kunnen burgers zich moeilijk fysiek verplaatsten naar het kantoor van de notaris.

Corona-update: digitale volmacht voor notoriële akten

Door de coronacrisis kunnen burgers zich moeilijk fysiek verplaatsten naar het kantoor van de notaris. Om de goede werking van het notariaat te verzekeren heeft Minister Geens nu een wetsontwerp ingediend waardoor een notariële akte zal kunnen doorgaan zonder men zich fysiek naar het notariskantoor moet verplaatsen. Normaliter zou de regeling eind april 2020 in werking moeten treden.

Concreet volstaat het dat via een videoconferentie opgezet door de notaris een digitale authentieke volmacht gegeven wordt aan een medewerker van de notaris of aan een vertrouwenspersoon die zich wel fysiek naar de notaris verplaatst. Tijdens deze videoconferentie zal de notaris toelichting geven bij het ontwerp van de notariële akte. De toekenning van de volmacht gebeurt vervolgens via de elektronische identiteitskaart of de app ‘itsme’. Voor het verlenen van de volmacht mogen geen kosten aangerekend worden. Deze oplossing kan gebruikt voor onder meer koopakten, schenkingsakten, huwelijkscontracten, de oprichting van een vennootschap, enz.