Corona-update: Federaal crisis-overbruggingsrecht verdubbeld

De regering heeft op 23 oktober nieuwe steunmaatregelen goedgekeurd voor zelfstandigen die zwaar getroffen worden door de coronamaatregelen.

Corona-update: Federaal crisis-overbruggingsrecht verdubbeld

De regering heeft op 23 oktober nieuwe steunmaatregelen goedgekeurd voor zelfstandigen die zwaar getroffen worden door de coronamaatregelen. Vooreerst is er een een bijdrageverhoging van het crisis-overbruggingsrecht. Het gaat om de uitkering aan zelfstandigen en meewerkende echtgenoten, die door de coronamaatregelen gedwongen zijn hun activiteiten geheel of gedeeltelijk stop te zetten. Een vennootschap op zich komt niet in aanmering voor het overbruggingsrecht, maar het kan wel door een bestuurder-natuurlijke persoon in eigen naam aangevraagd worden. Het crisis-overbruggingsrecht kan tevens gecombineerd worden met andere regionale steunmaatregelen, maar niet met het federaal heropstart-overbruggingsrecht.

Het bedrag van de uitkering wordt tijdelijk verdubbeld, nl. van € 1.291,69  naar € 2.583,38 voor een alleenstaande zelfstandige, en van € 1.614,10 naar € 3.228,20 voor een zelfstandige met een persoon ten laste.  Deze nieuwe bedragen zijn van toepassing vanaf de verplichte sluiting die op maandag 19 oktober 2020 in werking is getreden. De verhoging geldt echter niet voor zelfstandigen wiens activiteit weliswaar te lijden heeft onder de sluiting van een bepaalde sector (bv. een brouwer die aan cafés levert), maar die ook nog andere klanten heeft. Zij komen enkel in aanmerking voor het ‘gewone’ crisis-overbruggingsrecht van € 1.291,69 of € 1.614,10.