Corona-update: fiscus geeft verduidelijk over Carry-back verliezen in de personenbelasting

De fiscus heeft in het kader van de coronacrisis een vervroegde verliesaftrek ('carry-back') ingevoerd, zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

Corona-update: fiscus geeft verduidelijk over Carry-back verliezen in de personenbelasting

De fiscus heeft in het kader van de coronacrisis een vervroegde verliesaftrek ('carry-back') ingevoerd, zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting. Via een nieuwe circulaire van 8 september 2020 geeft de fiscus een uitgebreide toelichting omtrent de correcte toepassing in de personenbelasting. De circulaire bevestigt in de eerste plaats een aantal reeds gekende principes, nl. de regeling is enkel van toepassing op ondernemingen die op 18.03.2020 niet konden worden aangemerkt als een onderneming in moeilijkheden, en de regeling geldt enkel voor aanslagjaar 2020. 

Vervolgens besteedt de circulaire uitgebreid aandacht inzake de raming van het bedrag van de vrijstelling, de correcte aanrekening ervan op de winsten van aanslagjaar 2020 en de te vervullen formaliteiten voor de aanvraag van de vrijstelling. Er wordt ten slotte dieper ingegaan op de complexe berekening van de belastingvermeerdering, die wordt opgelegd wanneer de belastingplichtige het verlies voor aanslagjaar 2021 te hoog ingeschat heeft. Aan de hand van een aantal voorbeelden probeert de fiscus hierin duidelijkheid te scheppen.