Corona-update: geen dringende fiscale controles tijdens coronacrisis

Belastingcontroleurs mogen in principe altijd een zgn. controle ter plaatse komen doen in uw zaak.

Corona-update: geen dringende fiscale controles tijdens coronacrisis

Belastingcontroleurs mogen in principe altijd een zgn. controle ter plaatse komen doen in uw zaak. De fiscus heeft echter zelf beslist om wegens de coronacrisis alle niet-essentiële en/of minder dringende controles ter plaatse uit te stellen (bericht van 18.03.2020 op de website van de FOD Financiën). Het doel is om contacten zoveel mogelijk te  beperken en zo de burgers en de controleurs te beschermen.

Controles ter plaatse die nodig zijn om de financiële belangen van de Staat te beschermen, blijven behouden. De fiscus belooft dat die controles zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de specifieke hygiënenormen die van kracht zijn in het kader van de coronacrisis. Het is de fiscus die bepaalt wanneer een controle essentieel of dringend is.