Corona-update: het zgn. overbruggingsrecht verlengd tot 31 mei 2020

Een zelfstandigen die zijn activiteiten moet onderbreken door de opgelegde Coronamaatregelen heeft recht op een financiële uitkering via het overbruggingsrecht.

Corona-update: het zgn. overbruggingsrecht verlengd tot 31 mei 2020

Een zelfstandigen die zijn activiteiten moet onderbreken door de opgelegde Coronamaatregelen heeft recht op een financiële uitkering via het overbruggingsrecht. Het speelt hierbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is en ook niet hoelang de sluiting duurde.

Aanvankelijk gold deze maatregel enkel voor de maanden maart en april, maar aangezien de coronamaatregelen nog steeds (gedeeltelijk) van kracht zijn, zal deze maatregel verlengd worden tot en met 31 mei 2020.

Om het overbruggingsrecht te kunnen genieten, moet de zelfstandige vóór het einde van het tweede kwartaal na de onderbreking of stopzetting een aanvraag indienen bij zijn sociaal verzekeringsfonds.