Corona-update: Termijnen erf- en registratiebelasting verlengd in Vlaanderen

Door de tweede coronagolf die sinds 1 november 2020 de kop opsteekt, heeft de Vlaamse belastingdienst besloten om een aantal bijkomende toleranties toe te staan.

Corona-update: Termijnen erf- en registratiebelasting verlengd in Vlaanderen

Door de tweede coronagolf die sinds 1 november 2020 de kop opsteekt, heeft de Vlaamse belastingdienst besloten om een aantal bijkomende toleranties toe te staan. Voor de erf- en registratiebelasting komt er een termijnverlenging tot 31 januari 2021 om aan de fiscale verplichtingen ter zake te kunnen voldoen. Er komt dan geen belastingverhoging. Als voorwaarden wordt o.m. gesteld dat de oorspronkelijke termijn afloopt tussen 1 november en 31 december 2020, en de fiscale verplichtingen moeten uiterlijk op 31 januari 2021 worden nageleefd. Het is echter niet nodig om die termijnverlenging aan te vragen.

Ter verduidelijking neemt de Vlaamse belastingdienst op haar website de termijn voor de registratie van een akte. Er wordt geen belastingverhoging opgelegd als de termijn overschreden wordt waarbinnen een akte of geschrift ter registratie aangeboden moet worden. Stel dat na het afsluiten van een onderhandse verkoopovereenkomst (compromis) een authentieke akte moet geregistreerd worden op 28 november 2020. Deze termijn wordt verlengd tot en met 31 januari 2021. Een ander voorbeeld is de termijn om een aangifte nalatenschap in te dienen. Zo bijvoorbeeld erfgenamen een aangifte van nalatenschap zouden moeten indienen ten laatste op 28 november 2020, dan wordt deze termijn automatisch verlengd tot en met 31 januari 2021. Er zal dan geen belastingverhoging voor een laattijdige aangifte van nalatenschap opgelegd worden als de aangifte ten laatste op 31 januari 2021 wordt ingediend.