Corona-update: uitstel vennootschapsbijdrage verlengd tot eind 2020

De vennootschapsbijdrage is de jaarlijkse bijdrage van in principe € 347,50 die een vennootschap moet betalen aan het sociaal verzekeringsfonds.

Corona-update: uitstel vennootschapsbijdrage verlengd tot eind 2020

De vennootschapsbijdrage is de jaarlijkse bijdrage van in principe € 347,50 die een vennootschap moet betalen aan het sociaal verzekeringsfonds. Wanneer de balanstotaal van de vennootschap echter boven een bepaald bedrag zit (voor boekjaar 2018 gaat het om  € 702.954,47), dan bedraagt de bijdrage € 868. Normaal moet de bijdrage tegen 30.06 betaald worden. Per maand vertraging, de maand van betaling inbegrepen, wordt de bijdrage met 1% verhoogd, en de bestuurder van de vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling.

Door de aanhoudende coronacrisis wordt er een extra termijn toegekend voor de betaling van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage. Aanvankelijk was de termijn al uitgesteld tot 31 oktober 2020, maar deze wordt nu verlengd tot 31 december 2020.