Corona-update: Uitstel voor indiening jaarrekening

Als gevolg van de coronacrisis kunnen vennootschappen hun jaarvergadering maximaal 10 weken uitstellen.

Corona-update: Uitstel voor indiening jaarrekening

Als gevolg van de coronacrisis kunnen vennootschappen hun jaarvergadering maximaal 10 weken uitstellen. Normaal gezien moet de jaarlijkse algemene vergadering voor boekjaar 2019 uiterlijk op 30.06.2020 gehouden worden, maar door het uitstel heeft men tijd gekregen tot uiterlijk 8 september 2020.

                                                          

Na de goedkeuring van de jaarrekening is er een maand tijd voor de indiening ervan bij de Nationale Bank van België. In principe is dat dus uiterlijk op 31 juli 2020. Vermits echter de jaarvergadering met maximaal 10 weken kan uitgesteld worden, schuift ook de uiterste datum voor de neerlegging op, nl. tot uiterlijk 8 oktober 2020. Ook de toepassing van de boete bij laattijdige neerlegging wordt uitgesteld en zal pas opgelegd worden als de jaarrekening over boekjaar 2019 nog niet neergelegd is op 10  november 2020.