Corona-update: Vlaanderen geeft goedkeuring uitstel betaling handelshuur

Door de coronacrisis hebben veel handelaars en horeca-ondernemers hun pand verplicht moeten sluiten, waardoor ze problemen ondervinden om de handelshuur te betalen.

Corona-update: Vlaanderen geeft goedkeuring uitstel betaling handelshuur

Door de coronacrisis hebben veel handelaars en horeca-ondernemers hun pand verplicht moeten sluiten, waardoor ze problemen ondervinden om de handelshuur te betalen. De Vlaamse Regering heeft haar goedkeuring gegven over een regeling om die betaling voor enkele maanden op te schorten.

 

Concreet zal de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV tot twee maanden huur als lening geven aan de handelshuurder op voorwaarde dat de onderneming naar aanleiding van de coronamaatregelen verplicht zijn zaak moe(s)t sluiten, de onderneming geen huurachterstallen had op 15 maart 2020, en de verhuurder de huurgelden van april en/of mei kwijtscheldt.

 

Het totale bedrag van de lening bedraagt maximaal € 25.000 en dient terug betaald te worden in maximum 18 maanden. De terugbetalingen zelf moeten maar starten na 6 maanden. De rente, inclusief bankkosten, bedraagt 2%. Bedoeling is dat de banken als loket zullen optreden om de aanvragen te behandelen en in te staan voor de betalingen en de opvolging van de terugbetaling. De overige kosten en eventuele verliezen zijn voor rekening van de Vlaamse overheid. De concrete modaliteiten van de regeling moeten nog verder uitgewerkt worden.