Geen verlenging meer van zgn. Vlaams beschermingsmechanisme vanaf 01.10.2021

Sinds 1 oktober 2020 konden zelfstandigen en vennootschappen, gevestigd in Vlaanderen met een omzetdaling van minstens 60% door de coronamaatregelen steun aanvragen in het kader van het Vlaams beschermingsmechanisme.

Geen verlenging meer van zgn. Vlaams beschermingsmechanisme vanaf 01.10.2021

Sinds 1 oktober 2020 konden zelfstandigen en vennootschappen, gevestigd in Vlaanderen met een omzetdaling van minstens 60% door de coronamaatregelen steun aanvragen in het kader van het Vlaams beschermingsmechanisme. Om aanspraak te kunnen maken op de steun moest men aantonen dat men een omzetverlies van minstens 60% leed door de coronamaatregelen. Deze maatregel werd intussen reeds diverse keren verlengd. Hierbij werden meestal ook de modaliteiten aangepast, zodat in principe enkel bedrijven die nog daadwerkelijk hinder ondervonden van de coronamaatregelen in aanmerking kwamen voor de steun. De Vlaamse regering heeft beslist om deze steunmaatregel niet meer te verlengen. Het Vlaams Beschermingsmechanisme eindigt vanaf 01.10.2021.

Echter, bepaalde zwaar getroffen secctoren zoals discotheken, hotels, etc. kunnen nog wel een beroep blijven doen het Vlaams beschermingsmechanise. Het gaat dan om steun voor het derde kwartaal 2021. De steun bedraagt 10% van de normale omzet, berekend op de referentieperiode juli-september 2019 (5% voor zelfstandigen in bijberoep). De aanvraag hiervoor kan ingediend worden vanaf 15.10.2021 tot en met uiterlijk 16.11.2021, via de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen