Inzage controleverslag fiscus versoepeld sinds 8 januari 2021

Na afloop van een belastingcontrole maakt de controleur hierover een verslag dat de belastingplichtige mag inkijken op kantoor van de belastingdienst.

Inzage controleverslag fiscus versoepeld sinds 8 januari 2021

Na afloop van een belastingcontrole maakt de controleur hierover een verslag dat de belastingplichtige mag inkijken op kantoor van de belastingdienst. Voor controles die na 08.01.2021 afgesloten worden zal dit verslag voortaan ook op MyMinfin (tabblad ‘Mijn documenten’) kunnen geraadpleegd worden.

Enkel de betrokken belastingplichtige (of de wettelijke vertegenwoordiger als het om een onderneming gaat) heeft toegang tot dit controleverslag. Wenst u dit verslag dus te bezorgen aan uw dossierbeheerder, dan zal u dit hem zelf moeten bezorgen.