Modelovereenkomst in kader van belastingvermindering bij kwijtschelding huur

Verhuurders die de huur kwijtschelden voor de maanden maart, april en/of mei 2021 aan ondernemers die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens de coronamaatregelen, maken aanspraak op een belastingvermindering (personenbelasting) of een belastingkrediet (vennootschapsbelasting) ten belope van 30% van de kwijtgescholden huur.

Modelovereenkomst in kader van belastingvermindering bij kwijtschelding huur

Verhuurders die de huur kwijtschelden voor de maanden maart, april en/of mei 2021 aan ondernemers die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens de coronamaatregelen, maken aanspraak op een belastingvermindering (personenbelasting) of een belastingkrediet (vennootschapsbelasting) ten belope van 30% van de kwijtgescholden huur.

De verhuurder moet voor deze kwijtschelding een schriftelijke overeenkomst opstellen. Hij kan hiervoor de modelovereenkomst downloaden die de fiscus ter beschikking stelt op zijn website. Het gebruik van deze modelovereenkomst is niet verplicht, maar wordt aangeraden omdat men zo zeker is dat de overeenkomst alle noodzakelijke informatie bevat. Deze modelovereenkomst moet volledig ingevuld en ondertekend worden door de verhuurder en de huurder en vervolgens uiterlijk op 15.07.2021 bezorgd worden aan de fiscus. Dat kan per post op “AAFisc P Beheer Gaston Crommenlaan 6 - bus 533 (natuurlijke personen) of 575 (vennootschappen) 9050 Ledeberg”. De modelovereenkomst kan ook online via MyMinfin ingediend worden.