Nieuw aangifteformulier personenbelasting aanslagjaar 2020 gepubliceerd

In het Belgisch Staatsblad van 2 april 2020 is het nieuwe aangifteformulier personenbelasting voor inkomstenjaar 2019/aanslagjaar 2020 verschenen.

Nieuw aangifteformulier personenbelasting aanslagjaar 2020 gepubliceerd

In het Belgisch Staatsblad van 2 april 2020 is het nieuwe aangifteformulier personenbelasting voor inkomstenjaar 2019/aanslagjaar 2020 verschenen. Het formulier bestaat nog steeds uit twee delen. Het eerste deel verschilt van gewest tot gewest. Vlaanderen, Wallonië en Brussel hebben immers elk hun bevoegdheden en hun eigen codes dus. Welke versie van toepassing is, wordt bepaald door de woonplaats op 1 januari 2020.

Om het aangifteformulier in te kunnen vullen, heeft u de voorbereidende documenten nodig die beschikbaar zijn via https://financien.belgium.be/nl/Actueel/aangifte-pb-aanslagjaar-2020-voorbereidende-documenten. Uiteraard kan er een volmacht aan ons kantoor gegeven worden om de privé-aangifte in te vullen. Het is in dit verband ook belangrijk aan ons kantoor de benodigde documenten te bezorgen vermits online op Tax-On-Web, het elektronsich platform om de aangifte in te dienen, niet alles beschikbaar is.