Nieuwe circulaire over coronagiften

In het kader van de coronacrisis kunnen giften in natura aan ziekenhuizen en/of scholen gedaan worden waarvoor fiscale gunstmaatregelen gelden, en dat zowel voor particulieren als voor vennootschappen.

Nieuwe circulaire over coronagiften

In het kader van de coronacrisis kunnen giften in natura aan ziekenhuizen en/of scholen gedaan worden waarvoor fiscale gunstmaatregelen gelden, en dat zowel voor particulieren als voor vennootschappen. De gunstmaatregelen gelden zowel inzake inkomstenbelastingen als op het vlak van de btw.

Op 17.08.2020 heeft de fiscus een circulaire gepubliceerd (circ. 2020/C/104) waarin hij de gunstmaatregelen toelicht. Deze circulaire vervangt de twee vorige ter zake (circ. 2020/C/58,  21.04.2020 en circ. 2020/C/46, 24.03.2020). De gunstmaatregelen voor schenkingen van computers aan scholen zijn echter van toepassing van 01.03.2020 tot 31.12.2020. De gunstmaatregelen voor schenkingen van medische hulpmiddelen aan ziekenhuizen gelden ook wel vanaf 01.03.2020, maar slechts tot en met 01.09.2020 (wat de btw en de vennootschapsbelasting betreft) of tot 30.06.2020 (wat de giften in natura door particulieren betreft).