Onbelast bijverdienen ongrondwettig verklaard

Voor inkomsten uit verenigingswerk, occasionele diensten tussen burgers of diensten van de deeleconomie bestond er sinds een tweetal jaar een fiscaal gunstregime.

Onbelast bijverdienen ongrondwettig verklaard

Voor inkomsten uit verenigingswerk, occasionele diensten tussen burgers of diensten van de deeleconomie bestond er sinds een tweetal jaar een fiscaal gunstregime. Concreet hield deze regeling in dat zelfstandigen, werknemers, ambtenaren en gepensioneerden onder bepaalde voorwaarden een bedrag van € 6.340 (aanslagjaar 2021) konden bijverdienen zonder hierop personenbelasting, btw of sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd te zijn.

Tegen deze regeling werd bezwaar ingediend door verschillende beroepsorganisaties en vakbonden. Wie immers als werknemer of zelfstandige dezelfde activiteiten uitoefent, moet wel belastingen betalen. Het Grondwettelijk hof heeft de regeling dan ook ongrondwettig bevonden omdat ze in strijd is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie.

Het Hof tempert wel de onmiddelijke gevolgen voor personen die onbelast bijverdienen door het fiscale gunstregime te handhaven voor de activiteiten die gepresteerd worden tot en met 31 december 2020. Men zal dus pas vanaf inkomstenjaar 2021 geen gebruik meer kunnen maken van deze regeling.