Referentie-interestvoeten gratis lening bekend gemaakt

Een bestuurder die ‘gratis’ geld leent van zijn vennootschap via zijn rekening-courant moet daarop interesten betalen.

Referentie-interestvoeten gratis lening bekend gemaakt

Een bestuurder die ‘gratis’ geld leent van zijn vennootschap via zijn rekening-courant moet daarop interesten betalen. Elk jaar aan het begin van het jaar worden de referentie-interestvoeten gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Dat is gebeurd bij K.B. van 17 februari 2020. Die referentievoeten worden gebruikt om het privé belastbaar voordeel in hoofde van de bestuurder te berekenen.

Voor niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd afgesloten in 2019 gaat het om 8,78% wat een lichte daling is in vergelijking met vorig jaar (8,94%). Voor niet-hypothecaire lening met vaste looptijd wordt het voordeel berekend uitgaande van een maandelijks lastenpercentage. Voor 2019 gaat het om 0,12%, en 0,4% voor de lening van een auto.