Revaloratiecoëfficiënt aanslagjaar 2021 gepubliceerd.

De zogenaamde revalorisatiecoëfficiënt voor inkomstenjaar 2020 werd zonet bekendgemaakt.

Revaloratiecoëfficiënt aanslagjaar 2021 gepubliceerd.

De zogenaamde revalorisatiecoëfficiënt voor inkomstenjaar 2020 werd zonet bekendgemaakt. De revalorisatiecoëfficiënt werd verhoogd van 4,57 naar 4,60 (K.B. van 15.03.2020). Deze coëfficiënt is van belang om te berekenen hoeveel fiscaal interessante huur kan gevraagd worden.

Bij een verhuur voor beroepsdoeleinden wordt men belast op de werkelijk ontvangen huurgelden, na aftrek van een kostenforfait van 40%. Dit kostenforfait mag voor 2020 in geen geval meer bedragen dan het kadastraal inkomen x 2/3 x 4,60. Daarnaast mogen de huurinkomsten bij de verhuur door een bedrijfsleider aan zijn eigen vennootschap onder een bepaald bedrag te blijven. Voor 2020 bedraagt dit grensbedrag het kadastraal inkomen x 5/3 x 4,60. Ontvangt de bedrijfsleider toch meer huurinkomsten, dan worden ze geherkwalificeerd als bezoldigingen die fiscaal zwaarder belast worden.