Schenking overleven van drie naar vier jaar in Vlaanderen

Wie een niet-geregistreerde schenking doet van roerende goederen zoals geld moet minstens 3 jaar in leven blijven.

Schenking overleven van drie naar vier jaar in Vlaanderen

Wie een niet-geregistreerde schenking doet van roerende goederen zoals geld moet minstens 3 jaar in leven blijven, te rekenen vanaf het moment van de schenking, om te vermijden dat de begunstigde alsnog erfbelasting zou moeten betalen op hetgeen geschonken werd. Wordt de schenking echter geregistreerd en wordt er dus schenkbelasting op betaald, dan speelt die 3 jaar niet.

In het Vlaamse regeerakkoord dat eind vorig jaar voorgesteld werd, staat te lezen dat de Vlaamse regering die termijn van drie jaar wil verlengen naar vier jaar. Voorlopig is dit echter nog niet omgezet in een wet. Vooralsnog blijft dus de termijn van drie jaar van toepassing. Hoelang nog, is nog even af te wachten. Welke piste Wallonië of Brussel gaat volgen is nog niet duidelijk.