Tarieven investeringsafrek aj. 2021 gepubliceerd

De investeringsaftrek is een bijkomende fiscale aftrek die eenmanszaken en vennootschappen bovenop de afschrijvingen kunnen toepassen voor nieuwe, beroepsmatige investeringen.

Tarieven investeringsafrek aj. 2021 gepubliceerd

De investeringsaftrek is een bijkomende fiscale aftrek die eenmanszaken en vennootschappen bovenop de afschrijvingen kunnen toepassen voor nieuwe, beroepsmatige investeringen. Er zijn twee types investeringsafrekken, nl. de ‘gewone’ investeringsaftrek en de bijzondere investeringsaftrek. Voor investerineng verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 had de fiscus de ‘gewone’ investeringsaftrek verhoogd van 8% naar 20%. Die aftrek is éénmalig. Voor investeringen verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2020 is het terug naar af en geldt terug het tarief van 8%.

Voor sommige investeringen, zoals digitale investeringen, octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen door eenmanszaken of kmo’s verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2020 geldt terug een bijzondere (éénmalige) investeringaftrek van 13,5 %, terwijl voor dergelijke investering verkregen of tot stand gebracht sinds 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 (aj. 2020) het tijdelijke verhoogd tarief van 20% voor de ‘gewone’ investeringen kon ingeroepen worden. Voor investeringen in beveiliging van bijvoorbeeld beroepslokalen geldt vanaf 1 januari 2020 zowel voor eenmanszaken als kmo’s 20,5%.

Eenmanszaken die minder dan 20 werknemers tewerk stellen, kunnen ook opteren voor een gespreide investeringsaftrek die 10,5% bedraagt voor aj. 2020, te spreiden over de afschrijvingstermijn op de afschrijving.