Uiterlijk 30.09.2021 aanvraag Vlaams globalisatiemechanisme indienen

Het Vlaams globalisatiemechanisme is een steunmaatregel voor vennootschappen en verenigingen (dus niet voor eenmanszaken) met een economische activiteit die zwaar getroffen werden door de coronacrisis.

Uiterlijk 30.09.2021 aanvraag Vlaams globalisatiemechanisme indienen

Het Vlaams globalisatiemechanisme is een steunmaatregel voor vennootschappen en verenigingen (dus niet voor eenmanszaken) met een economische activiteit die zwaar getroffen werden door de coronacrisis. De steun bedraagt in principe 10% van de omzet (excl. btw) en kan in ieder geval nooit meer dan € 2.000.000 bedragen. Het concrete bedrag is afhankelijk van de tewerkstelling en omzetdaling. Heeft men voor 2020 reeds andere coronasteun ontvangen, dan wordt deze in principe in mindering gebracht.

Voorwaarde is onder meer dat de onderneming in de periode van 01.04.2019 t.e.m. 31.12.2019 een omzet (excl. btw) had van minstens € 450.000; in de periode van 01.04.2020 t.e.m. 31.12.2020 een omzetdaling kende van minstens 60% (ten opzichte van de overeenkomstige periode in 2019), ten gevolge van de coronamaatregelen; en in de periode van 01.04.2020 t.e.m. 31.12.2020 een boekhoudkundig verlies heeft geleden. Deze aanvraag moet uiterlijk op 30.09.2021 ingediend worden via de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio).