Update Corona: Indienings- en betalingsuitstel voor de btw

Indienings- en betalingsfaciliteiten voor de btw omwille van Coronavirus.

Update Corona: Indienings- en betalingsuitstel voor de btw

Omwille van het Coronavirus heeft de fiscus indienings- en betalingsfaciliteiten verleend voor de btw. In de eerste plaats wordt uitstel verleend voor de indiening van de btw-aangiften en intracommunautaire opgaven. Maandaangevers krijgen voor hun btw-aangiften en intracommunataire opgave over februari en maart 2020 uitstel tot resp. 06.04.2020 en 07.05.2020. Kwartaalaangevers dienen de btw-aangifte en intracommunautaire opgave over het eerste kwartaal 2020 pas tegen 07.05.2020 in te dienen.

 

Voor de betaling van de eventuele verschuldigde btw uit de btw-aangiften over de maand februari en maart wordt ook uitstel tot resp. 20.05.2020 en 20.06.2020 verleend. Blijkt uit de btw-aangifte over het eerste kwartaal 2020 een verschuldigd bedrag, dan moet dat pas tegen 20.06.2020 betaald worden. Ook voor het indienen van de jaarlijkse klantenlijst wordt een maand extra tijd verleend, nl. tot 30.04.2020.