Versoepelde voorwaarden voor belastingvermindering kosten kinderopvang

Wie kosten van kinderopvang maakt kan daarvoor in de aangifte personenbelasting een belastingvermindering van 45% krijgen die weliswaar niet meer mag bedragen dan € 11,20 per dag en per kind.

Versoepelde voorwaarden voor belastingvermindering kosten kinderopvang

Wie kosten van kinderopvang maakt kan daarvoor in de aangifte personenbelasting een belastingvermindering van 45% krijgen die weliswaar niet meer mag bedragen dan € 11,20 per dag en per kind. Een voorwaarde is wel dat het kind op het moment van de kinderopvang de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt heeft. Voor gehandicapte kinderen is die maximumleeftijd gesteld op 18 jaar.

In een voorontwerp van programmawet worden die leeftijdsgrenzen verhoogd. De leeftijd zou nl. opgetrokken worden van 12 jaar naar 14 jaar. Voor gehandicapte kinderen wordt de leeftijd verhoogd naar 21 jaar. Deze wijziging zouden vanaf aanslagjaar 2021(inkomstenjaar 2020) in werking treden. Het bedrag wordt daarenboven vanaf dan ook verhoogd naar € 13 en vanaf aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021) naar € 13,70.