Vóór 15.03 overstappen naar of van forfaitaire btw-regeling

Forfaitaire regeling is een bijzondere regeling die onder bepaalde voorwaarden van toepassing is op bepaalde btw-plichtigen die gewoonlijk slechts aan particulieren roerende goederen leveren of diensten verstrekken en die voor hun handelingen geen factuur uitreiken.

Vóór 15.03 overstappen naar of van forfaitaire btw-regeling

Forfaitaire regeling is een bijzondere regeling die onder bepaalde voorwaarden van toepassing is op bepaalde btw-plichtigen die gewoonlijk slechts aan particulieren roerende goederen leveren of diensten verstrekken en die voor hun handelingen geen factuur uitreiken. Het gaat bv. om kleinhandelaars in kranten en tijdschriften, slagers, bakkers, caféhouders, etc. Voor deze btw-plichtigen wordt de belastbare grondslag voor de btw forfaitair bepaald door de administratie.

Natuurlijke personen die onderworpen zijn aan de gewone btw-regeling kunnen kiezen voor de forfaitaire regeling. Omgekeerd kunnen btw-plichtigen die onderworpen zijn aan de forfaitaire regeling ook overschakelen naar de gewone btw-regeling. In beide gevallen moet het bevoegde btw-controlekantoor hiervan op de hoogte gebracht worden via een aangetekende brief vóór 15.03.2020.