Belastingvermindering voor geannuleerd zomerkamp

Wie betaalt voor de opvang van zijn kind(eren) kan rekenen op een belastingvermindering in zijn privé-aangifte.

Belastingvermindering voor geannuleerd zomerkamp

Wie betaalt voor de opvang van zijn kind(eren) kan rekenen op een belastingvermindering in zijn privé-aangifte. De belastingvermindering bedraagt voor inkomstenjaar 2020/aanslagjaar 2021 45% van de werkelijk gedane uitgaven, met een maximum van € 11,20 per opvangdag per kind, ongeacht de duur van de opvang.

 

De belastingvermindering wordt niet zomaar toegekend. Er moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn. Zo moet o.m. de opvang effectief plaats hebben. Door het feit dat de vakantiekampen mogelijks geannuleerd worden door de coronacrisis, zullen de meesten ertoe geneigd zijn om het inschrijvingsgeld in dat verband terug te vragen aan de organisatie in kwestie. Om ouders ertoe aan te zetten het inschrijvingsgeld van (geannuleerde) jeugdactiviteiten voor de huidige zomervakantie niet terug te vragen - om zo te vermijden dat de organiserende jeugdorganisaties in financiële problemen zouden terechtkomen – heeft de minister van Financiën beslist dat de betrokken ouders nog steeds kunnen rekenen op een belastingvermindering, ook gaat de opvang later niet door.