Beroepsrechter positief over btw-recuperatie bij voortdurend verlies

Op 15 september 2020 heeft het hof van beroep te Antwerpen zich uitgesproken over een paardenfokkerij (vennootschap) die sinds lange tijd geen winst maakte, maar toch btw bleef recupereren.

Beroepsrechter positief over btw-recuperatie bij voortdurend verlies

Op 15 september 2020 heeft het hof van beroep te Antwerpen zich uitgesproken over een paardenfokkerij (vennootschap) die sinds lange tijd geen winst maakte, maar toch btw bleef recupereren. Het gebrek aan winst deed de fiscus er toe besluiten dat de belastingplichtige geen professional was, maar een loutere amateur. De fiscus verwerpt dan ook de btw-aftrek op de kosten. In eerste aanleg had de rechtbank de fiscus nog gelijk gegeven. De verrichtingen van de vennootschap zouden geen economische waarde hebben, omdat er geen werkelijk duurzame opbrengsten uit voortkwamen. Het hof van beroep verbreekt echter het vonnis.

Op het vlak van btw moet er sprake zijn van een economische activiteit. Bij de beoordeling ervan kijkt men naar alle feitelijke elementen, zoals financiering, de exploitatievoorwaarden, de hoedigheid van de exploitant, de commercialisering, de aard van het cliënteel enz. Het al dan niet winst maken, is niet relevant voor de btw-plicht. De aanwezigheid van een economische activiteit is dat wel. Het hof oordeelt in casu dat daarvan weldegelijk sprake is. Er worden immers paarden gefokt en trainingen gegeven. Ook is er de verkoop van sperma en inschrijvingen voor professionele wedstrijden. Verder beschikt de vennootschap over de nodige vergunningen en professionele infrastructuur en personeel. Het ontbreken van winst doet hier geen afbreuk aan.