Bewaartermijn elektronische facturen dezelfde als voor papieren facturen

In de toenemende digitalisering is elektronische facturatie niet meer weg te denken.

Bewaartermijn elektronische facturen dezelfde als voor papieren facturen

In de toenemende digitalisering is elektronische facturatie niet meer weg te denken. De wet vereist dat elektronische stukken op zo’n manier bewaard worden dat ze gedurende de hele bewaartermijn in een leesbaar formaat kunnen voorgelegd worden aan de fiscus. Kan een bewaring in het originele formaat die leesbaarheid niet garanderen, dan moeten ze naar een ander formaat geconverteerd worden.

De bewaartermijn is hetzelfde voor papieren als voor elektronische facturen. De minimale bewaartermijn voor de belastingen en de Btw is dus zeven jaar vanaf 1 januari van het jaar na dat waarin de factuur uitgereikt werd.