Boete laattijdige betaling sociale bijdragen niet langer fiscaal aftrekbaar

Een zelfstandige moet zijn sociale bijdragen per kwartaal betalen.

Boete laattijdige betaling sociale bijdragen niet langer fiscaal aftrekbaar

Een zelfstandige moet zijn sociale bijdragen per kwartaal betalen. De betaling moet uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal op de rekening van het sociaal verzekeringsfonds staan. Is dat niet het geval, dan worden de bijdragen automatisch verhoogd met 3%. Die 3% wordt toegepast ongeacht het aantal dagen dat u te laat zou zijn.

Tot en met 31.12.2019 waren die boetes nog aftrekbare beroepskosten, zoals de sociale bijdragen zelf. Een boete van bv. € 50 kostte bij aftrek tegen de hoogste tariefschijf iets minder dan € 25. In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting is sinds 01.01.2020 echter geen enkele boete meer aftrekbaar, ook niet in de personenbelasting.