Brexit sinds 1 januari 2021 een feit

Na vele en moeizame onderhandelingen is de Brexit er uiteindelijk dan toch gekomen. Belgische ondernemingen die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk (VK) moet extra aandachtig zijn.

Brexit sinds 1 januari 2021 een feit

Na vele en moeizame onderhandelingen is de Brexit er uiteindelijk dan toch gekomen. Belgische ondernemingen die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk (VK) moet extra aandachtig zijn. Zo zijn o.m. de btw-regels veranderd voor goederen aankoopt van belastingplichtigen gevestigd in het VK, of aldaar goederen levert. In het eerste geval wordt er immers niet meer gesproken van een zgn. intracommunautaire verwerving, maar van een invoer. In principe blijft in zo’n geval de aankoopfactuur zonder btw, maar de rapportering in de Belgische btw-aangifte is verschillend omdat er immers sprake is van een invoer. Uiteraard gaat dit ook gepaard met douane-formaliteiten.

Wie meer wil weten over de impact van de Brexit op zijn onderneming, kan daarvoor steeds terugvallen op de website van de FOD Financiën en daar een zgn. Brexit impact scan laten uitvoeren die opsomt wat de gevolgen voor een onderneming in kwestie zijn.