Britse btw ten laatste 31.03.2021 terugvragen via Intervat

Britse btw ten laatste 31.03.2021 terugvragen via Intervat

Wanneer een Belgische btw-plichtige buitenlandse btw oploopt op de aankoop van beroepsmatige goederen of diensten kan die niet gerecupereerd worden in de Belgische btw-aangifte. Daarvoor dient een teruggaafverzoek ingediend te worden via het zgn. Intervat-portaal onder de toepassing VAT-refund, wat op zijn beurt wordt doorgestuurd naar de bevoegde dienst in het buitenland. In principe dient dat verzoek ingediend te worden uiterlijk op 30 september van het volgende jaar.

Sinds 1 januari 2021 behoort het Verenigd Koninkrijk (VK) niet langer tot de EU waardoor het voor de btw als een zgn. derde land wordt beschouwd. Bijgevolg komt bovenstaande teruggaafprocedure te vervallen op 1 april 2021. Bijgevolg kan een verzoek tot teruggave van Britse Btw opgelopen sinds 1 januari 2020 tot 31 december 2020 enkel nog via Intervat worden ingediend tot 31 maart 2021. Elk verzoek tot teruggave van Britse btw opgelopen vanaf 1 januari 2021 valt dus buiten het toepassingsgebied van de communautaire btw-wetgeving vermits VK dus een derde land geworden is. De teruggaaf van deze btw zal dan worden geregeld door de Britse belastingadministratie zelf.