Btw-Administratie verduidelijkt vrijstelling btw-decembervoorschot

In principe moeten btw- maandaangevers een voorschot betalen op de btw die verschuldigd is over de handelingen van de maand december.

Btw-Administratie verduidelijkt vrijstelling btw-decembervoorschot

In principe moeten btw- maandaangevers een voorschot betalen op de btw die verschuldigd is over de handelingen van de maand december. Dit voorschot moet afzonderlijk van de normaal verschuldigde btw worden betaald uiterlijk op 24 december. Sinds 2017 moeten ook kwartaalaangevers een decembervoorschot betalen wat ingevoerd werd als 'compensatie' voor de afschaffing van de maandvoorschotten.

In het kader van steunmaatregelen tegen de coronacrisis moet dit jaar echter geen decembervoorschot betaald worden. In circulaire nr. 2020/C/133 van 26 oktober 2020 preciseert de Administratie dat voor de vrijstelling geen aanvraag moet worden ingediend. Ze kan dus automatisch worden toegepast. Er zal dan uiteraard ook geen boete of interest worden opgelegd. Door de schrapping van de verplichting is het ook niet nodig om het rooster 91 in te vullen van de btw-aangifte over december of over het vierde kwartaal.