Btw-herziening bij einde opstal: beroepsgebruik van tel volgens rechter

Een btw-plichtige die via een recht van opstal een pand laat oprichten dat beroepsmatig gebruikt wordt, kan de btw op de oprichtingskosten in principe volledig recupereren.

Btw-herziening bij einde opstal: beroepsgebruik van tel volgens rechter

Een btw-plichtige die via een recht van opstal een pand laat oprichten dat beroepsmatig gebruikt wordt, kan de btw op de oprichtingskosten in principe volledig recupereren. In een zaak die voor het Hof van Beroep te Antwerpen kwam op 31 maart 2020 was de Btw-Administratie van mening dat op het einde van de opstallen de btw dient herzien te worden vermits het pand immers van eigenaar veranderd was.

De beroepsrechter was niet eens met het standpunt van de Btw-Administratie vermits in casu de opstalhouder het pand beroepsmatig bleef gebruiken na het einde van de opstallen. Volgens de rechter is het effectieve gebruik van tel. Het feit dat het pand van eigenaar veranderde doet er niet toe.