BV online oprichten vanaf 1 augustus 2021 mogelijk

Wanneer u een BV of NV wilt oprichten moet er een oprichtingsakte gemaakt worden die voor de notaris verleden moet worden.

BV online oprichten vanaf 1 augustus 2021 mogelijk

Wanneer u een BV of NV wilt oprichten moet er een oprichtingsakte gemaakt worden die voor de notaris verleden moet worden. Momenteel moeten de oprichters van een BV of NV daarvoor nog wel fysiek bij de notaris langsgaan. De wet schrijft immers voor dat zij de oprichtingsakte moeten ondertekenen.

Vanaf 1 augustus 2021 zal de notariële akte digitaal en op afstand ondertekend kunnen worden. De ministerraad heeft daarover onlangs een voorontwerp van wet goedgekeurd. Concreet zal de ondertekening gebeuren tijdens een videovergadering met de notaris. Daarvoor zullen geen extra kosten in rekening gebracht worden.