Cassatie spreekt zich uit over fiscaal misbruik en managementvennootschap

De fiscus staat steeds wantrouwig tegenover managementvennootschappen en meer bepaald stelt hij bij de vennootschap die de vergoedingen aan de managementvennootschap betaalt de aftrek daarvan in vraag.

Cassatie spreekt zich uit over fiscaal misbruik en managementvennootschap

De fiscus staat steeds wantrouwig tegenover managementvennootschappen en meer bepaald stelt hij bij de vennootschap die de vergoedingen aan de managementvennootschap betaalt de aftrek daarvan in vraag. Soms gebeurt het ook dat hij de managementvennootschap ‘opzijschuift’ en haar inkomsten rechtstreeks belast bij haar bestuurder die de diensten effectief verricht. Cassatie heeft op 2 januari 2020 beslist dat dit niet zomaar kan.

De fiscus kan maar abstractie maken van de juridische realiteit, in casu het bestaan van een vennootschap en van de overeenkomsten die ze afgesloten heeft, als hij simulatie of fiscaal misbruik bewijst, en dat was in casu niet gebeurd. Bij simulatie moet de fiscus aantonen dat de bestuurder niet alle gevolgen van zijn vennootschap aanvaardt door bv. documenten in zijn privénaam te onderteken. Bij fiscaal misbruik moet de fiscus bewijzen dat de bestuurder louter een fiscaal voordeel nastreeft dat in strijd is met het doel van de wet. Fiscaal misbruik is echter niet aanwezig als er een niet-fiscaal motief voorhanden is.