Corona-update: bevriezing faillissementsprocedures verlengd tot 17 juni 2020

De Vlaamse regering had reeds beslist de faillissementsprocedure niet te laten starten voor de ondernemingen die tot 18 maart 2020 in goede gezondheid verkeerden, maar nu zwaar getroffen worden door de coronacrisis.

Corona-update: bevriezing faillissementsprocedures verlengd tot 17 juni 2020

De Vlaamse regering had reeds beslist de faillissementsprocedure niet te laten starten voor de ondernemingen die tot 18 maart 2020 in goede gezondheid verkeerden, maar nu zwaar getroffen worden door de coronacrisis. Om deze ondernemingen te helpen de crisis te overleven:

-          worden ze beschermd tegen inbeslagnemingen;

-          kunnen ze niet failliet verklaard worden op vraag hun schuldeisers (maar wél op vraag van het OM of met de instemming van de debiteur zelf);

-          kunnen de lopende contracten niet opgezegd worden voor wanbetaling;

-          wordt de debiteur tijdelijk niet verplicht om een aangifte van faillissement te doen;

-          beslist de ondernemingsrechter of een debiteur kan genieten van deze opschorting als deze laatste haar inroept als verdediging.

 Aanvankelijk gold deze maatregel tot 3 mei 2020, maar uit een persbericht van federaal minister van Justitie Koen Geens blijkt dat de regeling verlengd is geworden tot 17 juni 2020.