Corona-update: coronapremies zijn belastingvrij

Sinds de opgelegde coronamaatregelen hebben de betrokken overheden ondernemingen gesteund door allerlei coronapremies in de verschillende gewesten te voorzien, zoals de hinderpremie in Vlaanderen voor ondernemingen die hun winkel verplicht moesten sluiten ten gevolge van de opgelegde overheidsmaatregelen.

Corona-update: coronapremies zijn belastingvrij

Sinds de opgelegde coronamaatregelen hebben de betrokken overheden ondernemingen gesteund door allerlei coronapremies in de verschillende gewesten te voorzien, zoals de hinderpremie in Vlaanderen voor ondernemingen die hun winkel verplicht moesten sluiten. In Vlaanderen bedroeg die premie € 4.000, terwijl het in Brussel en Wallonië respectievelijk ging om een eenmalige premie van € 5.000 en € 4.000. Wie o.m. geen winkel had kon onder bepaalde voorwaarden nog wel aanspraken maken op de zgn. compensatiepremie.

De coronapremies worden fiscaal gekwalificeerd als beroepsinkomsten en bijgevolg zou er dan ook belastingen op moeten betaald worden, naargelang het geval ofwel in de vennootschapsbelasting ofwel in de personenbelasting. De minister van Financiën had laten weten dat dit niet de bedoeling kan zijn. Al deze coronapremies zijn volgens de minister vrij van belastingen.