Corona-update: fiscus verlengt steunmaatregelen tot en met 31.12.2020

De FOD Financiën heeft op haar website aangekondigd dat de steunmaatregelen voor bedrijven in moeilijkheden verlengd worden tot 31.12.2020.

Corona-update: fiscus verlengt steunmaatregelen tot en met 31.12.2020

De FOD Financiën heeft op haar website aangekondigd dat de steunmaatregelen voor bedrijven in moeilijkheden verlengd worden tot 31.12.2020. Op 6 maart kondigde de FOD Financiën een aantal steunmaatregelen aan voor natuurlijke personen en rechtspersonen die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus.

Concreet kon men vragen om een afbetalingsplan, een vrijstelling van nalatigheidsinteresten of een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling voor de schulden inzake bedrijfsvoorheffing; btw, personenbelasting; vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting. Aanvankelijk was voorzien dat deze steunmaatregelen van toepassing waren tot en met 30 juni 2020. Deze termijn wordt nu verlengd tot tot en met 31.12.2020.