Corona-update: geen langere herbeleggingstermijn door Covid19-crisis

Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij het vervreemden van een activa, is deze meerwaarde belastbaar.

Corona-update: geen langere herbeleggingstermijn door Covid19-crisis

Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij het vervreemden van een activa, is deze meerwaarde belastbaar. Meerwaarden op sommige investeringen kunnen echter gespreid belast worden als het bedrag van de verkoopprijs geherinvesteerd wordt binnen een termijn van drie jaar, of vijf jaar voor herbeleggingen in gebouwen. Gespreide taxatie betekent dat de ontvangen meerwaarde niet onmiddellijk wordt belast, maar slechts geleidelijk aan naar gelang het goed waarin werd geherinvesteerd, wordt afgeschreven.

Door de Covid19-crisis wordt een tijdige herbelegging vaak moeilijk wegens vertraging in bouwwerken. Een parlementslid vroeg zich af of de fiscus in zulke gevallen zal aanvaarden dat er sprake is van overmacht en de herbeleggingstermijn verlengd mag worden met het aantal maanden dat de bouwwerkzaamheden stillagen (mond. parl. vr., Piedboeuf, 28.10.2020). De minister vindt echter van niet vermits er in de wetgeving inzake de gespreide belasting geen sprake is van overmacht en ook in de fiscale coronawetten werd de herbeleggingstermijn niet verlengd.