Corona-update: gewestelijke coronapremies niet belast tot en met 31.12.2021

In principe zijn de diverse coronapremies die door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten worden toegekend, zoals de compensatie- en sluitingspremie, belastbaar als beroepsinkomsten in hoofde van de zelfstandige of vennootschap die deze ontvangt.

Corona-update: gewestelijke coronapremies niet belast tot en met 31.12.2021

In principe zijn de diverse coronapremies die door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten worden toegekend, zoals de compensatie- en sluitingspremie, belastbaar als beroepsinkomsten in hoofde van de zelfstandige of vennootschap die deze ontvangt. Nadat de minister vorig jaar te kennen had gegeven dat die gewestelijk premies niet belastbaar zijn, zijn de premies die tot en met 31.12.2021 worden toegekend sowieso vrijgesteld van inkomstenbelasting. Particulieren moeten die premies niet aangeven in hun aangifte personenbelasting. Vennootschappen moeten de premies wel aangeven in de aangifte vennootschapsbelasting maar daar worden ze vrijgesteld door de reserves aan te passen.

Aan de fiscale vrijstelling zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo mogen de premies geen directe of indirecte vergoeding zijn voor de levering van goederen of het verlenen van diensten, en moeten ze uitdrukkelijk toegekend zijn met als doel de economische of sociale gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden.