Corona-update: gewestelijke steunmaatregelen belastingvrij

Wanneer een onderneming verplicht zijn winkel moet sluiten wegens de coronacrisis, kan er aanspraak gemaakt worden op een sluitingspremie.

Corona-update: gewestelijke steunmaatregelen belastingvrij

Wanneer een onderneming verplicht zijn winkel moet sluiten wegens de coronacrisis, kan er aanspraak gemaakt worden op een sluitingspremie. In Vlaanderen en Brussel bedraagt die premie € 4.000, en in Wallonië is dat € 5.000. In Vlaanderen is er in principe ook nog recht op € 160 per verplichte sluitingsdag sinds 06.04.2020 die samenvalt met een normale openingsdag.

Wie niet verplicht is om te sluiten, of geen fysieke winkel heeft, en bijgevolg geen recht op de coronahinderpremie, kan in Vlaanderen recht hebben op een compensatiepremie, althans voor zover door de coronacrisis een omzetverlies van minstens 60% wordt geleden. Die compensatiepremie bedraagt in principe € 3.000.

In principe zijn deze premies belastbaar vermits ze ontvangen worden omwille van een beroepswerkzaamheid. De federale minister van Financiën heeft echter beslist dat het niet de bedoeling kan zijn om op de gewestelijke steunmaatregelen inkomstenbelasting te heffen. Al deze premies zijn dus volledig belastingvrij.