Corona-update: invoer van bepaalde goederen tijdelijk vrijgesteld

Een Belgische onderneming die goederen invoert vanuit een zgn. derde land is daarop in principe Belgische btw en douanerechten verschuldigd.

Corona-update: invoer van bepaalde goederen tijdelijk vrijgesteld

Een Belgische onderneming die goederen invoert vanuit een zgn. derde land is daarop in principe Belgische btw en douanerechten verschuldigd. In de strijd tegen het Coronavirus wordt daarop voor bepaalde goederen in een uitzondering voorzien. In een recente circulaire van 17 april 202 worden de voorwaarden daartoe toegelicht.  

De vrijstelling is tijdelijk en geldt voor invoeren die plaats vinden vanaf 30 januari 2020 tot en met 31 juli 2020. De vrijstelling kan enkel ingeroepen worden door bepaalde instanties én voor zover de ingevoerde goederen volledig kosteloos gebruikt worden in het kader van de bestrijding van het coronavirus. Concreet kan de vrijstelling alleen genoten worden door, overheidsinstellingen en andere publiekrechtelijke lichamen, zoals gewesten, gemeenten, enz.; humanitaire hulporganisaties; en instellingen met een liefdadig of filantropisch karakter die erkend zijn door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen om met vrijstelling van btw en invoerrechten bepaalde goederen te kunnen invoeren op het Belgisch grondgebied.

De vrijstelling geldt alleen voor goederen die nodig zijn voor de bestrijding van het coronavirus. In de eerste plaats gaat het dan om medische hulpmiddelen en hulpmiddelen bestemd voor klinisch onderzoek, zoals laboratoriummateriaal, thermometers, enz. Ook beschermingsmiddelen zoals mondmaskers, zepen en handgels, veiligheidsbrillen, enz. komen in aanmerking.