Corona-update: minister schept duidelijkheid over kwijtschelding huur

Tijdens de coronacrisis werden/worden sommige ondernemingen verplicht hun deuren te sluiten. Baten ze dan hun zaak uit in een gehuurd pand, dan is de huur vaak een zware kost. Sommige verhuurders gingen er dan mee akkoord om de huur tijdelijk kwijt te schelden zolang het pand niet effectief gebruikt wordt.

Corona-update: minister schept duidelijkheid over kwijtschelding huur

Tijdens de coronacrisis werden/worden sommige ondernemingen verplicht hun deuren te sluiten. Baten ze dan hun zaak uit in een gehuurd pand, dan is de huur vaak een zware kost. Sommige verhuurders gingen er dan mee akkoord om de huur tijdelijk kwijt te schelden zolang het pand niet effectief gebruikt wordt. Wanneer de verhuurder een vennootschap is, kan de kwijtschelding gekwalificeerd worden als een abnormaal of goedgunstig voordeel met gevolg dat het voordeel toch wordt toegevoegd bij de winst en dus belastbaar (als ze niet belast worden bij de verkrijger). In een antwoord op een parlementaire vraag dd. 13.01.2021 stelt de minister echter dat dit in principe niet het geval zal zijn.

Aan de minister werd tevens gevraagd of een als opbrengst geboekte vordering van handelshuur, die naar aanleiding van de verplichte sluiting door de Coronacrisis wordt kwijtgescholden, door de verhurende onderneming als beroepskost aftrekbaar is. Volgens de minister moet dit geval per geval bekeken worden. De minister voegt nog toe dat de als kost geboekte, kwijtgescholden huur als een aftrekbare beroepskost kan worden beschouwd als de onderneming die kwijtschelding doet om belastbare inkomsten te verkrijgen of behouden – een voorwaarde waaraan in heel wat gevallen voldaan zal zijn.