Corona-update: overbruggingsrecht voor zelfstandigen verlengd tot eind juni

Zelfstandigen (hoofdberoep, bijberoep of gepensioneerden) die ofwel verplicht gesloten zijn, ofwel hun activiteiten minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen vrijwillig stopgezet hebben, kunnen via een aanvraag het zgn. overbruggingsrecht bekomen.

Corona-update: overbruggingsrecht voor zelfstandigen verlengd tot eind juni

Zelfstandigen (hoofdberoep, bijberoep of gepensioneerden) die ofwel verplicht gesloten zijn, ofwel hun activiteiten minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen vrijwillig stopgezet hebben, kunnen via een aanvraag het zgn. overbruggingsrecht bekomen. Het volledige maandbedrag is gelijk aan € 1.291,69. Wie minstens één persoon ten laste heeft bij het ziekenfonds, krijgt € 1.614,10/maand.

 

Het corona-overbruggingsrecht voor zelfstandigen gold reeds voor de periode maart tot en met mei en wordt nu verlengd tot 30 juni 2020 aangezien de coronamaatregelen nog steeds (gedeeltelijk) van kracht zijn. De ministerraad heeft hiervoor een KB goedgekeurd dat binnenkort gepubliceerd zal worden.