Corona-update: tijdelijk geen faillissementen

Door de coronacrisis dreigt het gevaar voor vele ondernemers om financieel in de problemen te komen.

Corona-update: tijdelijk geen faillissementen

Door de coronacrisis dreigt het gevaar voor vele ondernemers om financieel in de problemen te komen. Om te voorkomen dat ondernemingen nu massaal failliet verklaard worden, wordt er een tijdelijke stop gezet op de uitspraak van faillissementen. Concreet zullen ondernemingen alvast tot minstens 3 mei beschermd worden tegen bewarend en uitvoerend beslag, faillietverklaring en gerechtelijke ontbinding. Daarbovenop zullen reeds lopende overeenkomsten niet eenzijdig of gerechtelijk kunnen ontbonden worden wegens wanbetaling. 

De regering benadrukt dat het enkel bedoeld is om bedrijven te helpen die op 18 maart 2020 nog financieel gezond waren. Bestaande reorganisatieplannen blijven gewoon doorlopen, al zullen betalingstermijnen daarin opgenomen wel automatisch verlengd worden om toch wat meer ademruimte te creëren. Wie echter misbruik maakt van de coronacrisis om nu moedwillig facturen niet te betalen, terwijl dat eigenlijk wel kan, komt van een kale reis terug.  De rechtbank beschikt immers nog steeds over de mogelijkheid om de tijdelijke opschorting van faillissement op te heffen op uitdrukkelijk verzoek van de schuldeiser.